Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
Умови

01

Вам від 22 до 65 років

02

Вже працюєте моряком 2 роки або ходили в рейс 2 рази за цей час

03

За останній рік були в рейсі не менше 6 місяців

04

Ви отримуєте зарплату на картку Банку Восток

05

Відправляєтеся в наступний рейс через 2 місяці або раніше

06

Можливе оформлення поруки третьої особи/членів сім'ї, найближчих родичів або інших осіб
Істотні характеристики кредиту
 • Сума кредиту
  від 1 000 грн до 100 000 грн

  але не більше одного окладу за останнім контрактом для моряків, які не мають позитивної кредитної історії в нашому Банку;
  або не більше двох окладів за останнім підписаним контрактом для моряків з позитивною кредитною історією в нашому Банку

 • Річна відсоткова ставка, відсотки річних
  28% річних

  з позитивною кредитною історією в нашому Банку

  30% річних

  без кредитної історії в нашому Банку

 • Одноразова комісія
  2,5% від суми кредиту

  у випадку видачі кредиту на поточний рахунок Клієнта

  3% від суми кредиту

  у випадку видачі кредиту через касу відділення Банку

 • Строк кредиту
  Термін наступного рейсу + 1 міс.

  але не більше, ніж на 1 рік

 • Дострокове погашення
  Без штрафів
Нарахування процентів на прострочену заборгованість за кредитом здійснюється щоденно або щомісячно, процентна ставка та порядок нарахування визначається умовами укладеного сторонами договору/тарифами. Оскільки проценти нараховуються на прострочену заборгованість, строк сплати таких процентів вважається таким, що настав в день їх нарахування. Сплата таких процентів здійснюється шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок Клієнта або на рахунки для обліку заборгованості по процентах, згідно з умовами укладеного сторонами договору.
Розрахуйте щомісячний платіж
Це приблизний розрахунок, носить інформаційний характер,
точну суму дізнавайтеся у Банку
Як отримати кредит

01

Прийти в Банк з документами:
- паспорт,
- ІПН (якщо є),
- паспорт моряка,
- останні 2 контракти, за якими Ви були в рейсах,
- довідка з крюїнгової компанії, в якій вказали Ваші посаду, стаж, оклад, термін наступного контракту і орієнтовну дату виходу в рейс.

02

Оформити заявку за 15 хвилин.

03

Отримати рішення за 3 дні.

Попередження!

Якщо Ви прострочили сплату процентів за користування кредитом або платіж за сам кредит, Вам потрібно буде сплатити подвійну облікову процентну ставку НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Банк має право  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Згідно чинного законодавства України у разі прострочення клієнтом за договором споживчого кредиту у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

Банк має право унести інформацію до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України; невиконання клієнтом обов’язків за договором споживчого кредитування спричиняє формуванню негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Внесення банком  змін до договору здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів, що можуть бути направлені йому засобами дистанційних каналів комунікації в майбутньому.

Анкета-Заява про відмову від отримання рекламних матеріалів розміщена за посиланням у розділі «Інше».
×
Ми використовуємо файли cookie. Натискаючи «Ок», Ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності, а також на розміщення або використання всіх файлів cookie