Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Інформація для оприлюднення
Ми дотримуємося вимог ст. 77 Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів в частині розміщення інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці акціонерного товариства. Нижче — інформація про Банк Восток українською мовою.
​​
Ліцензії, структура власності, статут, інше

2020

2019

2018

2017

  • Статут        Дата оприлюднення 23.06.2017

2016

2015

Особлива інформація про емітента
Річна звітність емітента цінних паперів
Квартальна звітність емітента цінних паперів
Інформація про показники діяльності Банку
Партнери
Кредитні посередники
Інше