Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Інформація для оприлюднення
Ми дотримуємося вимог ст. 77 Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів в частині розміщення інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці акціонерного товариства. Нижче — інформація про Банк Восток українською мовою.
​​
Ліцензії, структура власності, статут, інше

2020

2019

2018

2017

  • Статут        Дата оприлюднення 23.06.2017

2016

2015

Особлива інформація про емітента
Річна звітність емітента цінних паперів
Квартальна звітність емітента цінних паперів
Інформація про показники діяльності Банку
Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам
Партнери
Інше