Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Кредитний рейтинг Банку Восток підвищено до рівня uaAА+
18.11.2019

Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг" оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Банку Восток до рівня uaАА+. Прогноз рейтингу – стабільний.

"Кредит Рейтинг" – перше в Україні спеціалізоване рейтингове агентство, що надає послуги з присвоєння незалежних рейтингових оцінок кредитоспроможності суб'єктів за Національною рейтинговою шкалою.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу було використано фінансову звітність Банку Восток за 2017–2018рр., та І–ІІІ квартали 2019 року, а також внутрішню інформацію, надану банком.

* Кредитний рейтинг - це універсальний механізм оцінки надійності боргових зобов'язань позичальника. Кредитний рейтинг дає можливість банкам заявити про свою кредитоспроможність, показати готовність до роботи відкрито і прозоро.

Рейтинг uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Знак «+» позначає проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня. Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Серед факторів, що впливають на рівень рейтингу: висока ефективність діяльності Банку Восток, високі показники ліквідності, консервативна політика кредитування.