Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Корпоративні картки
Видаємо безконтактні преміум-карти на відрядження, представницькі витрати, придбання палива і госп. потреби. Якщо потрібно, встановлюємо ліміт витрат по карті. Ви самі контролюєте всі витрати.

Електронна чекова книжка — швидка оплата товарів і послуг

Карти в гривнях, доларах і євро

Готівкове і безготівкове  поповнення

Cash Back 1%
але не більше 500 грн на місяць

Автоматична конвертація  у валюту розрахунку

Захист грошей

Обслуговуємо рахунку дистанційно.
Інформуємо по sms. Захищаємо Ваші гроші: відстежуємо IP входи, видаємо USB-ключ, висилаємо одноразові паролі.

Тарифи
Знімайте готівку в українських банкоматах без комісії.
Debit Mastercard® Standard
Debit Visa Classic
125 UAH
на 3 роки
Debit Mastercard® Gold
500 UAH
на 3 роки
Debit Mastercard® Business
250 UAH
на 3 роки
Поповнюйте без комісії. Cash Back 1%.
Debit Mastercard® Business
150 UAH
на 3 роки
Як отримати карту

01

Відкрити в Банку картковий рахунок.

02

Скласти список співробітників, які будуть користуватися корпоративними картами.

03

Отримати карти з назвою підприємства та іменами співробітників на лицьовій стороні.