Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Операції
з цінними паперами
  • Відкриваємо рахунок юридичній особі-резиденту в депозитарній установі за 100 грн.
  • Не беремо абонплату.
  • Безкоштовно обслуговуємо рахунок без цінних паперів на них.
  • Проводимо операції з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках.
  • Безкоштовно надсилаємо електронні повідомлення для власників цінних паперів від емітентів.
  • Купуємо і продаємо цінні папери за Вашим дорученням.
  • Проводимо операції з державними цінними паперами через Розрахунковий центр.
  • Безкоштовно розглядаємо документи і консультуємо.

Контакти
Комісійні, торгові,
операції
з цінними паперами
Телефон:
+38 0562 333-410
Телефон та факс:
+38 0562 333-436
Операції депозитарної
установи:
Телефон:
+38 056 790-34-69
+38 0562 333-452
Телефон та факс:
+38 0562 333-452