Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Операції
з цінними паперами
  • Відкриваємо рахунок юридичній особі-резиденту в депозитарній установі за 100 грн.
  • Не беремо абонплату.
  • Безкоштовно обслуговуємо рахунок без цінних паперів на них.
  • Проводимо операції з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках.
  • Безкоштовно надсилаємо електронні повідомлення для власників цінних паперів від емітентів.
  • Купуємо і продаємо цінні папери за Вашим дорученням.
  • Проводимо операції з державними цінними паперами через Розрахунковий центр.
  • Безкоштовно розглядаємо документи і консультуємо.

Тарифи та документи
Тарифи депозитарної установи - для резидентів (фізичних осіб) Тарифи депозитарної установи - для резидентів (юридичних осіб) Тарифи на обслуговування іноземних цінних паперів
Тарифи депозитарної установи - для ІСІ Тарифи на брокерські (комісійні) операції з цінними паперами Тарифи депозитарної установи - для нерезидентів
Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення Положення про депозитну діяльність депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» Інформація торговця цінними паперами
Інформація для Депонентів згідно частини другої Статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання» Заява-Договір про надання послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунку у цінних паперах Публічна частина Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК»

Шановні Депоненти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.09.2020 року змінюються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» юридичним та фізичним особам-резидентам. В зв’язку із попитом на іноземні цінні папери, окремо вводяться тарифи на обслуговування іноземних цінних паперів.

Контакти
Комісійні, торгові,
операції
з цінними паперами
Телефон:
+38 0562 333-410
Телефон та факс:
+38 0562 333-436
Операції депозитарної
установи:
Телефон:
+38 056 790-34-69
+38 0562 333-452
Телефон та факс:
+38 0562 333-452