Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Операції
з цінними паперами
  • Відкриваємо рахунок юридичній особі-резиденту в депозитарній установі за 100 грн.
  • Не беремо абонплату.
  • Безкоштовно обслуговуємо рахунок без цінних паперів на них.
  • Проводимо операції з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках.
  • Безкоштовно надсилаємо електронні повідомлення для власників цінних паперів від емітентів.
  • Купуємо і продаємо цінні папери за Вашим дорученням.
  • Проводимо операції з державними цінними паперами через Розрахунковий центр.
  • Безкоштовно розглядаємо документи і консультуємо.

Тарифи та документи
Тарифи депозитарної установи - для резидентів Тарифи депозитарної установи - для нерезидентів Тарифи депозитарної установи - для ІСІ
Тарифи на брокерські (комісійні) операції з цінними паперами Положення про депозитну діяльність депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» Інформація для Депонентів згідно частини другої Статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання»
Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення Інформація торговця цінними паперами
Тарифи депозитарної установи - для резидентів (фізичних осіб) с 01.09.2020 Тарифи депозитарної установи - для резидентів (юридичних осіб) с 01.09.2020 Тарифи на обслуговування іноземних цінних паперів c 01.09.2020

Шановні Депоненти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.09.2020 року змінюються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи ПАТ «БАНК ВОСТОК» юридичним та фізичним особам-резидентам. В зв’язку із попитом на іноземні цінні папери, окремо вводяться тарифи на обслуговування іноземних цінних паперів.

Звертаємо Вашу увагу, що з 13.01.2020 року виплати грошових сум дивідендів, процентних платежів та погашень за ЦП будуть здійснюватись тільки за платіжними реквізитами в форматі IBAN. Нагадуємо Вам про необхідність оновлення анкетних даних в частині «Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами» для зарахування доходів (коштів для погашення) за цінними паперами.

Контакти
Комісійні, торгові,
операції
з цінними паперами
Телефон:
+38 0562 333-410
Телефон та факс:
+38 0562 333-436
Операції депозитарної
установи:
Телефон:
+38 056 790-34-69
+38 0562 333-452
Телефон та факс:
+38 0562 333-452