Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
Кредитний ліміт за Карткою з кешбеком
Умови

01

Вам від 21 до 65 років

02

Ви — співробітник підприємства, з яким Банк Восток уклав договір обслуговування зарплатних проєктів та отримуєте заробітну плату на картки Банку
Істотні характеристики кредиту
 • Кредитний ліміт
  до 100 000 грн
 • Пільговий період
  до 62 днів
 • Процентна ставка у пільговий період
  0,00001%
 • Реальна процентна ставка
  43,09% річних
 • Мінімальний платіж
  5% від заборгованості, не менше 100 грн
 • Процентна ставка на кредитний ліміт
  3% на місяць/36% річних
 • Максимальний строк
  12 місяців з можливістю пролонгації

Нарахування процентів на прострочену заборгованість за кредитом здійснюється щоденно або щомісячно, процентна ставка та порядок нарахування визначається умовами укладеного сторонами договору/тарифами. Сплата таких процентів здійснюється шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, згідно з умовами укладеного сторонами договору.

Кредитний калькулятор
Це приблизний розрахунок, носить інформаційний характер, точну суму дізнавайтесь у Банку
Корисна інформація
Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 01.09.2023 (ред. з 10.11.2023) по 14.12.2023 ZIP Архів  правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Правила надання платіжних послуг (касові операції) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 25.09.2023 (ред. з 10.11.2023) ZIP Архів правил надання платіжних послуг (касові операції) в ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Витяг з Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних Повідомлення про обробку персональних даних
Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних до бази персональних даних ZIP Шаблони заяв-договорів
Персональні дані третіх осіб за договорами споживчого кредитування Пам'ятка для безпечного використання Вашої платіжної картки
Як відмовитись від договору.  Можливість, умови та спосіб дострокового розірвання договору Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 15.12.2023

Попередження!

Якщо Ви прострочили сплату процентів за користування кредитом або платіж за сам кредит, Банк має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф/пеня).

Банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Згідно чинного законодавства України у разі прострочення клієнтом за договором споживчого кредиту у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування, а також в період, який визначається чинним законодавством для карантиних обмежень, виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем виконання зобов'язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

Банк має право унести інформацію до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України; невиконання клієнтом обов'язків за договором споживчого кредитування спричиняє формуванню негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Внесення банком змін до договору здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором не може здійснюватись без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів, що можуть бути направлені йому каналами дистанційного електронного обслуговування в майбутньому.

Анкета-Заява про відмову від отримання рекламних матеріалів розміщена за посиланням у розділі «Інше».

×
Ми використовуємо файли cookie. Натискаючи «Ок», Ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності, а також на розміщення або використання всіх файлів cookie