Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
«Кредитна картка»
Для власників зарплатних карт. Випускаємо іменну картку Mastercard World. Відкриваємо до неї кредитний ліміт - овердрафт - до 3 середньомісячних зарплат. Ви користуєтеся кредитними коштами та погашаєте заборгованість з зарплати.
Умови

01

Вам від 21 до 60 років

02

Ви працюєте в організації, яка виплачує зарплати через наш Банк, 12 місяців

03

Ви отримуєте зарплату на картку Банку Восток 3 місяці поспіль
Істотні характеристики кредиту
 • Кредитний ліміт
  3 зарплати

  рахуємо 3 середньомісячних зарплати за останні 3 місяці, звертаємо увагу на суми і кредитну історію

 • Розмір овердрафту
  від 1 000 до 50 000 грн
 • Річна відсоткова ставка
  39%
 • Пільговий період
  30 днів
 • Річна відсоткова ставка в пільговий період
  0,01%
 • Строк кредиту
  365 днів
 • Дострокове погашення
  Без штрафів
Тарифи. Кредитний пакет «Кредитна картка»

Нарахування процентів на прострочену заборгованість за кредитом здійснюється щоденно або щомісячно, процентна ставка та порядок нарахування визначається умовами укладеного сторонами договору/тарифами. Оскільки проценти нараховуються на прострочену заборгованість, строк сплати таких процентів вважається таким, що настав в день їх нарахування. Сплата таких процентів здійснюється шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок Клієнта або на рахунки для обліку заборгованості по процентах, згідно з умовами укладеного сторонами договору.
Розрахуйте щомісячний платіж
Це приблизний розрахунок, носить інформаційний характер,
точну суму дізнавайтеся у Банку
Як оформити овердрафт

01

Прийти в Банк з документами:
- паспорт,
- ІПН (якщо є).

02

Оформити заявку за 15 хвилин.

03

Отримати рішення за 2 дні.

Попередження!

Якщо Ви прострочили сплату процентів за користування кредитом або платіж за сам кредит, Вам потрібно буде сплатити подвійну облікову процентну ставку НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Банк має право  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Згідно чинного законодавства України у разі прострочення клієнтом за договором споживчого кредиту у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

Банк має право унести інформацію до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України; невиконання клієнтом обов’язків за договором споживчого кредитування спричиняє формуванню негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Внесення банком  змін до договору здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів, що можуть бути направлені йому засобами дистанційних каналів комунікації в майбутньому.

Анкета-Заява про відмову від отримання рекламних матеріалів розміщена за посиланням у розділі «Інше».
×
Ми використовуємо файли cookie. Натискаючи «Ок», Ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності, а також на розміщення або використання всіх файлів cookie