Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРУМ»

Місцезнаходження: 03127, м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 132, приміщення 38.
Банк Восток тимчасово не надає послуги за платіжною системою «Електрум».
Вартість послуг із переказу коштів із використанням системи – не визначена у зв'язку з тимчасовим ненаданням послуг.
Порядок (умові) здійснення переказу коштів та строки зарахування коштів отримувачам – згідно Правил ВПС «ЕЛЕКТРУМ».
Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи - усі суперечки, що виникають між учасниками та користувачами ВПС «ЕЛЕКТРУМ», мають вирішуватись шляхом переговорів, а також в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Детальніше