Будь ласка, переверніть
телефон вертикально
Кредитний рейтинг Банку Восток підтверджено на рівні uaАА зі зміною прогнозу на позитивний
11.06.2019

Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу Банку Восток на рівні uaАА. Прогноз рейтингу змінено на позитивний.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність Банку Восток за 2017-2018 рр. і І квартал 2019 року, а також внутрішню інформацію, надану Банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується ДУЖЕ ВИСОКОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Позитивний прогноз вказує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій і нівелюванні поточних ризиків.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

- очікуване збільшення обсягу статутного капіталу;

- диверсифікація ресурсної бази за джерелами залучення і за основними кредиторами;

- диверсифікація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками;

- прийнятна структура забезпечення клієнтського кредитного портфеля;

- кошти, залучені від пов'язаних сторін;

- прийнятні показники ефективності основної діяльності.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

- вагомий обсяг валютної складової в клієнтському кредитному портфелі, що може негативно вплинути на ліквідність та капіталізацію Банку;

- значний обсяг коштів на поточних рахунках, що підвищує чутливість до ризику ліквідності;

- невідповідність активів і пасивів за строками до погашення;

- вплив негативних чинників на фінансовий ринок, а також невисока і нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності Банку.