Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
Привілеї

01

Низька відсоткова ставка завдяки компенсації від держави

02

Відсоткова ставка може знижуватись згідно приросту робочих місць

03

Програму відкрито як для діючих, так і для новостворених підприємств
Пріоритетні напрямки Програми:
 1. фінансування сільськогосподарських товаровиробників;
 2. фінансування суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
 3. відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами;
 4. підтримка суб’єктів підприємництва шляхом пролонгації діючих кредитів 5-7-9 на поповнення обігових коштів строком до 12 місяців, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, де велися бойові дії, та/або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією;
 5. підтримка торговельних компаній;
 6. відновлення енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;
 7. підтримка компаній, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергоефективності об’єктів державної та комунальної власності.

Фінансування може відбуватися і за іншими не забороненими Програмою видами діяльності.

Загальні умови фінансування
 • Валюта
  Гривня
 • Максимальний ліміт
  Поза зоною високого воєнного ризику:

  для переробної промисловості за п.2 – 150 млн грн;

  для сільськогосподарського товаровиробника – 90 млн грн;

  для всіх інших – 60 млн грн.

  В зоні високого воєнного ризику*:

  150 млн грн

  На групу пов’язаних контрагентів в усіх банках України на строк дії Програми, у т.ч. факторинг та лізинг за цією Програмою.

 • Строк
  До 10 років – для інвестиційних кредитів
  До 3 років – для кредитів на поповнення обігових коштів
 • Вид забезпечення
  Рухоме або нерухоме майно, інші види забезпечення, окрім майнових прав за договором банківського вкладу та/або ОВДП України
 • Компенсаційна відсоткова ставка*
  Поза зоною високого воєнного ризику

  Для усіх інвестиційних кредитів та кредитів на поповнення обігових коштів пріоритетного напрямку «переробка» за п.2., «відбудова» за п.3, «енергосервіс» за п.7:

  малому та мікро- бізнесу – 7% річних;

  середньому та великому бізнесу – 9% річних.

  Для інших кредитів на поповнення обігових коштів:

  13% річних.

   
  В зоні високого воєнного ризику*

  Для інвестиційних кредитів:

  1% у перші два роки, 5% у третій та наступні роки

  Для кредитів на поповнення обігових коштів:

  3% річних.

 • Комісії
  До 1,5%
 • Цільове призначення кредиту

  Придбання та/або модернізація основних засобів, транспортних засобів, що використовуватимуться в комерційних цілях

  Здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в приміщеннях, у яких клієнт веде господарську діяльність, які на праві власності або користування належать йому

  Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок без права передачі в оренду

  Придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг)

  Відновлення, ремонт або заміна пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 р.

  Поповнення обігових коштів

Умови зниження відсоткової ставки для інвестиційних кредитів не пріоритетного напрямку

Для мікро- та малого бізнесу

За умови найму не менше 2 нових працівників протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом кредитування

Компенсаційна відсоткова ставка: 5% річних

Для мікро- та малого бізнесу

За кожне нове робоче місце відсоткова ставка зменшується на 0,5% річних, але не менше 5% річних

Компенсаційна відсоткова ставка: 7% річних

Для середнього та великого бізнесу

За кожне нове робоче місце відсоткова ставка зменшується на 0,5% річних, але не менше 7% річних

Компенсаційна відсоткова ставка: 9% річних

*Зона високого воєнного ризику – території можливих бойових дій, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території з дати завершення/припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації яких пройшло менше одного року станом на дату укладення кредитного договору.


Фінансування сільськогосподарських товаровиробників

На інвестиційні цілі або поповнення обігових коштів

 • Максимальній ліміт
  90 млн грн

  На групу пов’язаних контрагентів в усіх банках України на строк дії Програми, у т.ч. факторинг та лізинг за цією Програмою

 • Строк
  31.03.2024 у т.ч. лонгація оформлених у 2022 році договорів за умови часткового погашення заборгованості
 • Додаткові критерії

  Позичальник повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України “Про державну підтримку сільського господарства Україниˮ


Фінансування торговельних компаній

Фінансування суб'єктів підприємництва – торгівельних мереж, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами, для запобігання російській агресії та подолання її наслідків. Кредит може бути надано на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності, поповнення обігових коштів. Звернутись за отриманням такого кредиту можна у період дії воєнного стану

 • Валюта
  Гривня
 • Максимальній ліміт
  60 млн грн

  На групу пов’язаних контрагентів в усіх банках України на строк дії Програми, у т.ч. факторинг та лізинг за цією Програмою

 • Додаткові критерії

  Позичальник повинен бути суб’єктом великого підприємництва (дохід – більше 50 млн євро на рік), який здійснює роздрібну торгівлю товарами, у структурі чистого доходу від реалізації яких (з урахуванням ПДВ) не менше 60 відсотків належать до продуктів харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 1 лютого 2022 р.


Відновлення енергетичної інфраструктури

Відновлення, ремонт або заміна пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, що підтверджено відповідним актом, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року, за умови забезпечення працездатності генеруючих потужностей до кінця осінньо-зимового періоду 2023/24 року згідно з графіками виконання ремонтів основного обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей, затвердженими Міненерго

 • Валюта
  Гривня
 • Максимальній ліміт
  Не перевищує 3,6 млн. гривень за 1 МВт встановленої потужності, але не більше ніж 90 відсотків вартості необхідного фінансування
 • Строк
  До 10 років

Розвиток та підтримка ФОП
 • Максимальний ліміт
  3 млн грн
 • Компенсаційна відсоткова ставка*
  15% річних
 • Додаткові критерії

  Діючий ФОП, який не входить до групи пов’язаних контрагентів, або входить до групи, яка складається не більше ніж з п’яти ФОП, отримує дохід не більше ніж 50 млн грн на рік

 • Вид забезпечення
  Можливо без забезпечення (з обов’язковим наданням фінансової поруки власників)

  **На період воєнного стану та 90 днів поспіль, компенсаційну ставку може бути збільшено на різницю між 20% річних та базовою ставкою клієнта, яка визначається за формулою: індекс UIRD (3 місяці) плюс 7,9,11 або 18% річних в залежності від сегменту та терміну діяльності бізнесу


Умови участі

Учасники:

 1. фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку;
 2. юридична особа, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами - резидентами України;
 3. сільськогосподарський товаровиробник;
 4. суб’єкт великого підприємництва, який здійснює роздрібну торгівлю товарами, у структурі чистого доходу від реалізації яких (з урахуванням податку на додану вартість) не менше 60 відсотків належить до продуктів харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 1 лютого 2022 р.;
 5. суб’єкт господарювання державного або комунального сектора економіки.

Не є особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни або юридична особа держави, визнаної Україною державою-агресором /окупантом /особою, яка належить або належала до терористичних організацій

Зареєстрований та провадить господарську діяльність на території України (крім територій активних бойових дій, територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації), включених до переліку, затвердженого Мінреінтеграції

Обсяг незначної державної підтримки групи пов’язаних підприємств за будь-якими напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення COVID-19 за останні три роки не може перевищувати еквівалент 200 000 євро***

Обсяг допустимої державної підтримки групи пов’язаних підприємств за будь-якими напрямами та за тимчасовими заходами, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення COVID-19 за період карантину та 6 місяців від його відміни не може перевищувати еквівалент 400 000 євро за курсом на дату початку карантину***

Не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» (за винятком ММСП, на яких дія цієї норми не поширюється відповідно до чинного законодавства України та протягом встановленого ним строку та торговельних компаній у частині торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами)

Для новостворених підприємств (ведення господарської діяльності менше 12 міс) - наявність досвіду та бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту

***Обмеження обсягу державної підтримки не застосовуються у період дії воєнного стану та для підприємств у сфері енергетики, сільгосптоваровиробників та рибальства


Як отримати кредит

01

Подати заявку за посиланням

02

Менеджер зв’яжеться з Вами найближчим часом
×
Ми використовуємо файли cookie. Натискаючи «Ок», Ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності, а також на розміщення або використання всіх файлів cookie