Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
Кредит «Стартовий»
Для власників зарплатних карт. Безкоштовно відкриваємо до зарплатної картки кредитний ліміт - овердрафт - до 100% зарплати. Ви користуєтеся кредитними коштами та погашаєте заборгованість з зарплати.
Умови

01

Вам від 21 до 65 років

02

Ви працюєте в організації, яка виплачує зарплати через наш Банк, 3 місяці
Істотні характеристики кредиту
 • Кредитний ліміт
  100% зарплати
  з довідкою про доходи
  1000 грн
  без довідки про доходи
 • Розмір овердрафту
  від 500 до 50000 грн
 • Річна відсоткова ставка
  34%
 • Пільговий період
  30 днів
 • Річна відсоткова ставка в пільговий період
  0,01%
 • Строк кредиту
  365 днів
 • Дострокове погашення
  Без штрафів
 • Тарифи. Кредитний пакет «Стартовий»
Нарахування процентів на прострочену заборгованість за кредитом здійснюється щоденно або щомісячно, процентна ставка та порядок нарахування визначається умовами укладеного сторонами договору/тарифами. Оскільки проценти нараховуються на прострочену заборгованість, строк сплати таких процентів вважається таким, що настав в день їх нарахування. Сплата таких процентів здійснюється шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок Клієнта або на рахунки для обліку заборгованості по процентах, згідно з умовами укладеного сторонами договору.
Розрахуйте щомісячний платіж
Це приблизний розрахунок, носить інформаційний характер,
точну суму дізнавайтеся у Банку
Як оформити овердрафт

01

Прийти в Банк з документами:
- паспорт,
- ІПН (якщо є),
- довідка про доходи (при необхідності).

02

Оформити заявку за 15 хвилин.

03

Отримати рішення за 2 дні.
Корисна інформація
Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 01.01.2024 по 14.08.2024 ZIP Архів  правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Правила надання платіжних послуг (касові операції) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 01.01.2024 ZIP Архів правил надання платіжних послуг (касові операції) в ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Витяг з Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних Повідомлення про обробку персональних даних
Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних до бази персональних даних ZIP Шаблони заяв-договорів
Персональні дані третіх осіб за договорами споживчого кредитування Пам'ятка для безпечного використання Вашої платіжної картки
Як відмовитись від договору.  Можливість, умови та спосіб дострокового розірвання договору
Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 15.08.2024

Попередження!

Якщо Ви прострочили сплату процентів за користування кредитом або платіж за сам кредит, Банк має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф/пеня).

Згідно чинного законодавства України y разі прострочення споживачем у період з 1 березня 2020 року до припинення зобов’язань за договором про споживчий кредит, укладеним до тридцятого дня включно з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг"*, у тому числі того, строк дії якого продовжено після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг", споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У тому числі, але не виключно, споживач у разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з інших причин, ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період, зазначений у цьому пункті. Hеустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані за період, зазначений у цьому пункті, за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) зобов’язань за таким договором, підлягають списанню Банком-кредитодавцем.

*Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг"набрав чинності 24 грудня 2023 року

Банк має право  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.Банк має право унести інформацію до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України; невиконання клієнтом обов’язків за договором споживчого кредитування спричиняє формуванню негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Внесення банком  змін до договору здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором  не може здійснюватись без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів, що можуть бути направлені йому каналами дистанційного електронного обслуговування в майбутньому.

Анкета-Заява про відмову від отримання рекламних матеріалів розміщена за посиланням у розділі «Інше».

×
Ми використовуємо файли cookie. Натискаючи «Ок», Ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності, а також на розміщення або використання всіх файлів cookie